Krossa och dela läkemedel

Här hittar du länkar för att söka information om ett läkemedel går att krossa eller dela.

Krossningsdatabasen är ett läkemedelshanteringsstöd som ger information om ett läkemedel kan krossas, administreras i sond samt om det finns ett alternativt läkemedel eller alternativt administrationssätt. Huvudansvarig för krossningsdatabasen är Skånes universitetssjukvård. Krossningsdatabasen finns som webbplats och kostnadsfri app. Appen kan laddas ner från Apple App Store eller Google Play. Sök på ”Stöd vid läkemedelshantering". Webbplatsen är fritt tillgänglig via Stöd vid läkemedelshantering (lakemedelshantering.se).

För ytterligare information om att krossa och dela läkemedel samt enteral läkemedelsadministering.

Läs mer här.

Länkar för att krossa, dela eller ge läkemedel via sond

Användbara och granskade källor till databaser och externa hemsidor för att söka mer information om delbarhet och enteral läkemedelsadministrering.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)