Extemporeläkemedel

Sammanfattad information om regelverket kring extemporeläkemedel, samt användbara länkar och instruktioner.

Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas av apotek om godkända läkemedel inte kan användas. De tillverkas efter beställning till en viss patient, men kan även tillverkas i större kvantiteter och kallas då lagerberedning. En lagerberedning som tillhandahålls i över 1000 förpackningar per år ska omfattas av en rikslicens.

När behövs extempore?

De vanligaste anledningarna till att förskriva extemporeläkemedel är om:

 • Rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas.
 • Det inte finns något godkänt läkemedel/licensprodukt med den önskade substansen.
 • Ett läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning.
 • Det godkända läkemedlet/licensprodukten innehåller ett ämne som patienten är överkänslig för.

Lagerberedningar/extemporeläkemedel ska inte jämföras med godkända läkemedel, inklusive licensläkemedel, då dessa endast ska förskrivas när behovet inte kan tillgodoses av befintliga godkända läkemedel eller licensläkemedel.

Vem tillverkar extempore?

Apotekstillverkade läkemedel produceras av Apoteket Produktion & Laboratorier AB (APL) och Unimedic Pharma.

Information om APLs extemporeläkemedel hittas via APLs produktregister (se länk nedan). För lagerberedningar finns detaljerad produktinformation i form av produktmonografier framtagna av APL i informationsdatabasen AIDA (se länk nedan). För läkemedel med beviljad rikslicens finns även produktresuméer som är granskade och accepterade av Läkemedelsverket.

Läkemedelsinformation till patienten

För extemporeläkemedel finns ingen bipacksedel i förpackningen. Den som förskriver extemporeläkemedlet ansvarar för att patienten får den information hen behöver.

Skriva recept i Cosmic

Förskrivaren skickar e-recept till apoteket i vanlig ordning. Lagerberedningar och rikslicenser finns i varuregistret i Cosmic. Produkterna söks fram via produktnamn under ”Icke godkända läkemedel” i Ny-fliken.

För att skicka e-recept på extemporeläkemedel som inte finns i Cosmic görs en fritextordination enligt nedan (se även länk nedan med instruktion i DocPlus):

 • Sök under ”Icke godkända läkemedel” efter ”Extempore e-förskrivning” i Ny-fliken. 
 • Välj dosering ”eo”. I doseringsfältet anges läkemedlets namn, form (exempelvis tablett, kräm), styrka (exempelvis mg/ml, mg, procent) samt dosering.
 • I utkorgen ska antal förpackningar och förpackningsstorlek per uttag anges i fritextrutan ”Patientinstruktion”.
 • Be patienten kontakta sitt apotek. Det apoteket som kunden går till lägger en beställning till APL som då tillverkar läkemedlet. Normal ledtid är 4–5 arbetsdagar från det att apoteket lägger sin beställning till att läkemedlet finns att hämta ut på apoteket.

Skriva recept till dospatienter i Pascal

För dospatienter skickar förskrivaren skickar recept via Pascal i vanlig ordning. Lagerberedningar och rikslicenser finns i varuregistret i Pascal. Vid förskrivning söker man upp läkemedel som vanligt med knappen ”Ny förskrivning”. För att få träff på licensläkemedel bockar man i rutan ”Sök även bland icke-godkända läkemedel”.

Vid extemporeförskrivning via Pascal beställer dosapoteket hem läkemedlet först när de får en förskrivning i dospåsar eller en beställning av helförpackning.

Det är mindre vanligt att icke-godkända läkemedel dosdispenseras, utan som regel expedieras helförpackning.

För att skicka recept på extemporeläkemedel som inte finns i Pascal görs en fritextordination enligt nedan:

 • Sök i fliken Ny förskrivning efter gruppnamnet ”Extempore”.
 • I fältet Specifikation extemporeförskrivning anges läkemedlets namn, form (exempelvis tablett, kräm), styrka (exempelvis mg/ml, mg, procent) och totalmängd.
 • Fyll sedan i övriga uppgifter på förskrivningen som vanligt.

Högkostnadsskydd

Extemporeläkemedel omfattas av läkemedelsförmånerna.

Länkar för extemporeförskrivning

Instruktioner för extemporeförskrivning

Kontakt