Extemporeläkemedel

Sammanfattad information om regelverket kring extemporeläkemedel, samt användbara länkar och instruktioner.

Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas av apotek om godkända läkemedel inte kan användas. De tillverkas efter beställning till en viss patient, men kan även tillverkas i större kvantiteter och kallas då lagerberedning. En lagerberedning som tillhandahålls i över 1000 förpackningar per år ska omfattas av en rikslicens.

När behövs extempore?

De vanligaste anledningarna till att förskriva extemporeläkemedel är om:

  • Rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas.
  • Det inte finns något godkänt läkemedel/licensprodukt med den önskade substansen.
  • Ett läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning.
  • Det godkända läkemedlet/licensprodukten innehåller ett ämne som patienten är överkänslig för.

Lagerberedningar/extemporeläkemedel ska inte jämföras med godkända läkemedel, inklusive licensläkemedel, då dessa endast ska förskrivas när behovet inte kan tillgodoses av befintliga godkända läkemedel eller licensläkemedel.

Vem tillverkar extempore?

Apotekstillverkade läkemedel produceras av Apoteket Produktion & Laboratorier AB (APL) och Unimedic Pharma.

Information om APLs extemporeläkemedel hittas via APLs produktregister. För lagerberedningar finns detaljerad produktinformation i form av produktmonografier framtagna av APL i informationsdatabasen AIDA. För läkemedel med beviljad rikslicens finns även produktresuméer som är granskade och accepterade av Läkemedelsverket.

Skriva recept

Förskrivaren skickar e-recept till apoteket i vanlig ordning. Lagerberedningar och rikslicenser finns i varuregistret i Cosmic. Produkterna söks fram via produktnamn under ”Icke godkända läkemedel” i Ny-fliken.

För att skicka e-recept på extemporeläkemedel som inte finns i Cosmic görs en fritextordination enligt nedan (se även instruktion i DocPlus):

  • Sök under ”Icke godkända läkemedel” efter ”Extempore e-förskrivning” i Ny-fliken. 
  • Välj dosering ”eo”. I doseringsfältet anges läkemedlets namn, form (exempelvis tablett, kräm), styrka (exempelvis mg/ml, mg, procent) samt dosering.
  • I utkorgen ska antal förpackningar och förpackningsstorlek per uttag anges i fritextrutan ”Patientinstruktion”.
  • Be patienten kontakta sitt apotek. Det apoteket som kunden går till lägger en beställning till APL som då tillverkar läkemedlet. Normal ledtid är 4–5 arbetsdagar från det att apoteket lägger sin beställning till att läkemedlet finns att hämta ut på apoteket.

Extemporeläkemedel omfattas av läkemedelsförmånerna.

Länkar för extemporeförskrivning

Instruktioner för extemporeförskrivning

Kontakt