Amoxicillin 500 mg restnoterad

2024-06-19

Amimox (amoxicillin) 500 mg tablett, 4 st, är restnoterad året ut.

Tillgänglighet

Det finns i nuläget inga utbytbara alternativ till Amimox 500 mg tablett, 4 st. Det finns heller inga andra förpackningsstorlekar tillgängliga. Däremot kan läkemedlet fortfarande finnas i lager på apoteken. Kontrollera därför först lagersaldo på fass.se.

Alternativ

Amoxicillin Sandoz 750 mg tablett, 30 st, finns tillgänglig och har ingen pågående eller kommande restsituation. Observera att denna har en annan styrka!

Licensalternativ

Om godkänt läkemedel inte finns att tillgå kan amoxicillin 500 mg förskrivas på licens. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har regionövergripande licens för nedanstående produkt. De gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens.

Amoxicilina Ardine 500 mg, tablett, 20 st
Tillståndsinnehavare: Laboratorios Reig Jofre, Spanien.
Pris: 257 kr.
Ledtid: 1-2 dagar.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024720489.
Varunummer: 846056 och 846786.
Produktinformation: Amoxicilina Ardine, tablett 500 mg - spanska (pdf).

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mallar för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallarna finns referensnummer för licenserna angivet.

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Förskrivning av licensläkemedel (regionuppsala.se).

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se