Restnoterade och avregistrerade läkemedel

Här publicerar vi löpande information om enbart restnoterade och avregistrerade läkemedel. Du hittar också information om regiongemensamma licenser och produktinformation för licensläkemedel.

Restnoterade och avregistrerade läkemedel

2024-05-27
Intuniv (guanfacin) 1 mg som varit restnoterad en period finns åter tillgänglig. Det finns anmälda kommande rester för 2 mg.
2024-05-27
Provera (medroxiprogesteron) tablett, 5 mg finns åter tillgänglig efter en tids restnotering.
2024-05-23
Insulatard FlexPen 100 IE/mL, förfylld injektionspenna är restanmäld från 30 maj och beräknas åter i slutet av juli.
2024-05-23
Metoprolol 1A Farma Retard 100 mg är åter tillgänglig efter en tids restnotering.
2024-05-23
Arthrotec 50/0,2 mg (innehållande 50 mg diklofenak och 0,2 mg misoprostol) är restanmäld och kommer att avregistreras den 2024-12-20.

Regionövergripande licenser

Läs mer om regionövergripande generella licenser. 

Produktinformation för licensläkemedel

Samlade produktresuméer (SPC) för licensläkemedel.

Licenser

Förskrivning av licensläkemedel

Instruktioner för förskrivning av läkemedel

Läkemedel för slutenvården

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)