Restnoterade och avregistrerade läkemedel

Här publicerar vi löpande information om enbart restnoterade och avregistrerade läkemedel. Du hittar också information om regiongemensamma licenser och produktinformation för licensläkemedel.

Restnoterade och avregistrerade läkemedel

2023-12-08
Duraphat dentalsuspension väntas åter vecka 50.
2023-12-07
Metoprolol 1 A Farma Retard 50 mg är restnoterad till slutet av 231220. För styrkan 100 mg finns ännu ingen restanmälan men apotek har meddelat att det är brist och att den preliminärt väntas åter i slutet av januari 2024.
2023-12-06
Just nu råder brist på lokalbedövning för dentalt bruk.
2023-12-06
Champix (vareniklin) som används vid nikotinberoende är restnoterat och väntas återkomma i september 2024.
2023-12-06
Tablett Levaxin (levotyroxin) i styrkorna 75 och 125 mikrogram har sedan 1 december utträtt ur läkemedelsförmånen på företagets begäran.

Regionövergripande licenser

Läs mer om regionövergripande generella licenser. 

Produktinformation för licensläkemedel

Samlade produktresuméer (SPC) för licensläkemedel.

Licenser

Förskrivning av licensläkemedel

Instruktioner för förskrivning av läkemedel

Läkemedel för slutenvården

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)