Amoxicillin 750 mg restnoterad

2024-03-05

Samtliga fabrikat av amoxicillin 750 mg är restnoterade. Produkterna väntas åter tidigast sommaren eller hösten 2024.

Läkemedel Väntas åter
Amimox tablett, 750 mg, 14 st Slutet av augusti
Amimox tablett, 750 mg, 100 st Slutet av september
Amoxicilline 2care4 tablett 750 mg, 20 st, 30 st och 100 st Början av juli
Amoxicillin Sandoz tablett, 750 mg, 30 st Början av januari 2025
Amoxicillin Sandoz dispergerbar tablett, 750 mg, 20 st Början av januari 2025
Amoxcillin Ebb tablett 750 mg, 30 st och 100 st Parallellimport, finns ej att tillgå

Amoxicillin 750 mg kan förskrivas på licens. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har regionövergripande licenser för nedanstående produkter. De gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens.

Licensalternativ

Amoxicilina Ardine 750 mg, tablett, 20 st

Tillståndsinnehavare: Laboratorios Reig Jofre, Spanien.
Pris: cirka 240 kr.
Ledtid: 1–2 dagar, finns i lager hos distributör.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024707917.
Varunummer: 846561.
Produktinformation: Amoxicilina Ardine, tablett 750 mg - spanska (pdf).

Amoxicilina Ardine 750 mg, tablett, 30 st

Tillståndsinnehavare: Laboratorios Reig Jofre, Spanien.
Pris: cirka 260 kr.
Ledtid: 1–2 dagar, finns i lager hos distributör.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024707917.
Varunummer: 847746.
Produktinformation: Amoxicilina Ardine, tablett 750 mg - spanska (pdf).

Amoxicillin AB 750 mg, dispergerbar tablett, 16 st

Tillståndsinnehavare: Aurobindo, Belgien.
Pris: cirka 180 kr.
Ledtid: tillfälligt slut i lager, leveransdatum saknas.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024707924.
Varunummer: 773680.
Produktinformation: Amoxicillin AB, dispergerbar tablett 750 mg - nederländska (pdf).

Amoxicillin Micro Labs 750 mg, tablett, 30 st

Tillståndsinnehavare: Micro Labs GmbH, Tyskland.
Pris: cirka 250 kr.
Ledtid: 1–2 dagar, finns i lager hos distributör.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024707931.
Varunummer: 846383.
Produktinformation: Amoxicillin Micro Labs, tablett 750 mg - tyska (pdf).

Amoxicilline 750 mg, dispergerbar tablett, 20 st

Tillståndsinnehavare: Teva BV, Nederländerna.
Pris: cirka 199 kr.
Ledtid: tillfälligt slut i lager, leveransdatum saknas.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024707937.
Varunummer: 798160.
Produktinformation: Amoxicilline Teva, dispergerbar tablett 750 mg - nederländska (pdf).

Amoxicillin Mylan 750 mg, tablett, 20 st

Tillståndsinnehavare: Mylan AB, Danmark.
Ledtid: tillfälligt slut i lager, leveransdatum saknas.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024710025.
Varunummer: 845398.
Produktinformation: Amoxicillin Mylan, tablett 750 mg - danska (pdf).

Mallar för licensprodukterna ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. Mallarna medger generiskt utbyte till den licensprodukt som finns i lager på apotek.

Tillgänglighet för licensläkemedel på apotek

Apotek Hjärtat, Akademiska sjukhuset, DOZ Apotek Uppsala Samariten, samt Apoteket Ugglan på Lasarettet i Enköping har för avsikt att lagerhålla en viss mängd licensläkemedel under restperioden. Patienter i Uppsala län kan således hänvisas till något av dessa apotek om behandling behöver initieras samma dag. Dock bör apoteket kontaktas innan patienten hänvisas till apoteket, för att försäkra sig om att läkemedlet för tillfället finns i lager. Övriga apotek kan anskaffa licensläkemedel inom 1–2 dygn.

Övriga styrkor

Amoxicillin 500 mg

 • Amoxicillin 500 mg, 30 tabletter har utgått.
 • Amoxicillin 500 mg, 4 tabletter finns tillgänglig men ingår inte i förmånen.

Amoxicillin 1 g

Amoxicillin 1 g dispergerbar tablett finns tillgänglig.

 • Amoxicillin KRKA 1 g, dispergerbar tablett, 16 st.
  Kan delas i två lika delar om 500 mg önskas.
  Kan lösas upp i vatten före intag.
 • Amoxicillin Sandoz 1 g, dispergerbar tablett, 14 st.
  Kan delas för att underlätta nedsväljning. Kan inte delas i två lika delar.
  Kan lösas upp i vatten före intag.

Amoxicillin 100 mg/mL

Amimox 100 mg/mL granulat till oral suspension finns tillgänglig.

Mer information

Mer information om alternativ vid bristsituation av antibiotika finns på Amoxicillin och amoxicillin-klavulansyra (strama-nationell.infosynk.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se