Använd acetylcystein lösning 200 mg/mL endast i sluten vård

2024-01-18

Det råder brist på Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator 200 mg/mL. Tillgängligt lager kommer inte kunna täcka behovet under hela restperioden avseende både sluten och öppen vård. Tillgången beräknas vara återställd i januari 2025. Brustablett acetylcystein 200 mg berörs inte.

För att säkerställa tillgången till patienter i kritiskt behov av acetylcystein i lösning kommer leverans av produkten från och med 16 januari endast att ske till sjukhusens läkemedelsförsörjning. En restsituation uppkommer inom kort på apotek för öppen vård.

Öppenvårdspatienter i kritiskt behov av acetylcystein lösning kommer behöva kontakta vården för att få hjälp med sin behandling.

En stödtillverkning av extemporeprodukt planeras av APL i samråd med regionerna. Fram tills dess att extemporeläkemedel finns tillgängligt uppmanas därför alla som kan att byta till alternativ medicinering.

NAG LOK, NPO lung- och allergisjukdomar och Läkemedelsverket har kommit överens om nedanstående rekommendation utifrån aktuellt läge.

Nationella rekommendationer

NAG LOK, NPO lung- och allergisjukdomar och Läkemedelsverket bedömer att Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator 200 mg/mL bör förbehållas slutenvård:

  • Som antidot vid paracetamolförgiftning.
  • Till vård av patienter med cystisk fibros med allvarlig slembildning i mag-tarmkanalen.

Användningen av acetylcystein 200 mg/mL i öppenvård för lungsjukdomar bör under restperioden minimeras. 

Alternativ till inhalation av acetylcystein 200 mg/mL vid behov av slemmobilisering är isoton koksaltlösning (0,9 %). Till patienter med cystisk fibros kan ibland hyperton koksaltlösning (3–4 %) behövas.

Rekommendationen i sin helhet finns publicerad på LOK:s sida, se Rekommendation vid brist på Acetylcystein 200 mg/mL (samverkanläkemedel.se).

Information från Läkemedelsverket

Paracetamolförgiftning är ett allvarligt tillstånd där det bara finns ett motgift att ge, och det är acetylcystein. Därför vädjar Läkemedelsverket till läkarkåren att tillfälligt inte förskriva acetylcystein lösning för nebulisator, alltså för inhalationsbehandling, se Acetylcystein som lösning behövs i slutenvården | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Hantering i Region Uppsala

Förutom som antidot vid vid paracetamolförgiftning är det endast vid cystisk fibros med slemansamling i mag-tarmkanalen som läkemedlet får användas, det vill säga inte vid annan lungsjukdom. I Region Uppsala är det Uppsala centrum för cystisk fibros som kommer att lämna ut läkemedlet.

Acetylcystein brustablett

Det finns i dagsläget inga signaler om att tillgången på brustablett acetylcystein 200 mg skulle påverkas.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Ledningskontoret 
E-post: lakemedel@regionuppsala.se