Brist på Egazil

2023-03-03

Egazil har avregistrerats och kommer därför inte att återkomma.

Tidigare nyhet: Depottablett Egazil (hyoscyamin) är restnoterad åtminstone till och med januari 2022. Några registrerade alternativ finns inte. ULIC har utrett frågan om alternativa antikolinergika vid gastrointestinala kramptillstånd.  

Läs hela svaret från ULIC på SVELICs hemsida, antikolinergika kramptillstånd, Svelic.se

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se