Brist på GLP-1-analoger

2023-01-30

Det är brist på i princip alla GLP-1-analoger och troligen kommer det att pågå restsituationer av och till under större delen av 2023.

Den nationella arbetsgruppen NAG Blodsockersänkande läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes har gjort en rekommendation vid brist på GLP-1-analoger.

Ren HbA1c-sänkning:

Se över om GLP-1-behandling haft en HbA1c-sänkning på minst
5 mmol/l, har den inte haft det bör läkemedlet sättas ut. Byte kan behöva ske i första hand till viktneutral blodsockersänkande behandling: metformin, DPP-4-hämmare och SGLT-2-hämmare.

Högriskpatienter:

För GLP-1-behandlade patienter med behov av sekundärprofylax (hjärtsjuka och njursjuka) bör byte till SGLT-2-hämmare göras. Observera risk för ketoacidos vid akut sjukdom och / eller intorkning. Vid hjärtsvikt bör inte DPP-4-hämmaren Onglyza användas.

Rybelsus:

Har inte visat någon kardioprotektiv effekt och kräver disciplin vid användandet pga dålig biotillgänglighet. Väljer man ändå att använda detta som blodsockersänkande behandling bör utvärdering med nytt HbA1c ske efter 2 månaders behandling.

I Region Uppsala rekommenderas sitagliptin i första hand som DPP-4-hämmare, se även Rekommenderade läkemedel för vuxna.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan