Brist på isosorbidmononitrat

2024-04-09

Det är fortsatt begränsad tillgänglighet för vissa styrkor och förpackningar av läkemedel innehållande substansen isosorbidmononitrat.

(Nyheten uppdaterad 2024-05-22)

Vissa styrkor och förpackningar av läkemedel innehållande substansen isosorbidmononitrat är restnoterade:

  • Isomex, depottablett 30 mg beräknas åter i början av juni. I dagsläget finns läkemedel att tillgå på flera apotek i länet. För aktuellt lagerstatus, se Fass.se.
  • Imdur, depottablett 30 mg beräknas åter i början av juni. 
  • Ismo Retard, depottablett 40 mg beräknas åter i mitten av maj.
  • Isosorbidmononitrat Ebb, depottablett 60 mg är ovisst restnoterad.

Tillgängliga alternativ

  • Imdur, depottablett 60 mg.
  • Imdur, depottablett 120 mg.
  • Ismo, tablett 10 mg.
  • Monoket OD, depotkapsel 25 mg.
  • Monoket OD, depotkapsel 50 mg (ej förmån).
  • Monoket OD, depotkapsel 100 mg.

Godkända depottabletter i styrkorna 30 mg och 60 mg är utbytbara på apotek. Övriga beredningar är ej utbytbara så byten mellan dessa kräver nytt recept.

Licensalternativ

Det råder i dagsläget osäker tillgång på isosorbidmononitrat 30 mg. Undersök i första hand om produkten finns i lager på apotek. Om godkänt läkemedel inte finns att tillgå kan licensläkemedel förskrivas. Notera dock att ledtiden är förhållandevis lång. 

Namn: Isosorbide Mononitrate, depottablett 30 mg, 100 st
Tillståndsinnehavare: Aurobindo Pharma USA
Ledtid: cirka 6 dagar
Referensnummer för receptförskrivning: 2023666037
Varunummer: 846537

För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har en regionövergripande licens för ovanstående produkt. Den gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens.

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mallar för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallarna finns referensnummer för licenserna angivet.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se