Brist på Champix, licensalternativ finns

2024-03-15

Champix (vareniklin) som används vid nikotinberoende är restnoterat och väntas återkomma i januari 2025.

(Nyheten uppdaterad 2024-03-15)

Champix (vareniklin) och kombinationsbehandling med nikotinplåster och snabbverkande nikotin har väsentligen samma effekt på rökfrihet efter sex månader och är likvärdiga förstahandsval. Zyban (bupropion) är andrahandsval.

Vid behov av farmakologisk rökavvänjning kan vareniklin förskrivas på licens. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har en regionövergripande licens för nedanstående produkt. Den gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens.

Licensalternativ

Namn: Apo-varenicline 0,5 mg, tablett, 56 st
Tillståndsinnehavare: Apotex Inc., Kanada
Pris: cirka 849 kr
Ledtid: 1-2 dagar
Referensnummer för receptförskrivning: 2023683422
Varunummer: 844059
Produktinformation: Apo-varenicline 0,5 mg och 1 mg - engelska (pdf)

Namn: Apo-varenicline 1 mg, tablett, 56 st
Tillståndsinnehavare: Apotex Inc., Kanada
Pris: cirka 849 kr
Ledtid: 1–2 dagar
Referensnummer för receptförskrivning: 2023683034
Varunummer: 844060
Produktinformation: Apo-varenicline 0,5 mg och 1 mg - engelska (pdf)

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mallar för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallarna finns referensnummer för licenserna angivet.

Angående mallutformningen i Cosmic

Titrering av vareniklin sker i form av en initial dos på 0,5 mg per dag under de första tre dagarna. Därefter ökas dosen till två tabletter på 0,5 mg; en på morgonen och en på kvällen. Efter en veckas titrering finns det två doseringsalternativ: antingen kan dosen kan ligga kvar på 0,5 mg två gånger dagligen eller ökas till 1 mg två gånger dagligen. Baserat på tillgängliga data, verkar de två doserna inte vara olika vare sig i termer av kontinuerlig rökfrihet eller frekvens av allvarliga psykiatriska biverkningar. Eftersom licensförpackningarna för Apo-varenicline 0,5 mg respektive 1 mg är på 56 tabletter, är upptrappningsmallen i Cosmic utformad som 0,5 mg x 1 i 3 dagar, följt av 0,5 mg x 2 tills paketet tar slut. Detta gör att det behövs en förpackning mindre per 12-veckorsperiod, vilket gör den totala behandlingsperioden cirka 900 kr billigare per patient. Efter upptrappning ska behandlingen fortsätta med Apo-varenicline i dosen 1 mg 1 x 2 i 8 veckor, se separat mall i Cosmic. För ytterligare information angående dosering etcetera, se produktinformation: Apo-varenicline 0,5 mg och 1 mg - engelska (pdf).

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel, Samverkanswebben.

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se