Brist på Champix och Zyban

2023-11-30

Champix (vareniklin) som används vid nikotinberoende är restnoterat och väntas återkomma i september 2024.

Förstahandsalternativ vid nikotinberoende är råd och motiverande samtal. Olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd.

Om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel kan vareniklin (Champix) eller bupropion (Zyban) förskrivas. Zyban finns för närvarande inte tillgängligt, men väntas återkomma i början av januari 2024. Bupropion finns även i andra läkemedel med indikation depression.

Vid behov av farmakologisk rökavvänjning kan vareniklin förskrivas på licens. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har en regionövergripande licens för nedanstående produkt. Den gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens.

Licensalternativ

Namn: Apo-varenicline 0,5 mg, tablett, 56 st
Tillståndsinnehavare (MAH): Apotex Inc.
Land: Kanada
Pris: cirka 849 kr
Ledtid: 1-2 dagar
Referensnummer för receptförskrivning: 2023 683 422
Varunummer: 844059
Produktinformation: Apo-varenicline 0,5 mg och 1 mg - engelska (pdf)

Namn: Apo-varenicline 1 mg, tablett, 56 st
Tillståndsinnehavare (MAH): Apotex Inc.
Land: Kanada
Pris: cirka 849 kr
Ledtid: 1–2 dagar
Referensnummer för receptförskrivning: 2023 683 034
Varunummer: 844060
Produktinformation: Apo-varenicline 0,5 mg och 1 mg - engelska (pdf)

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mallar för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallarna finns referensnummer för licenserna angivet.

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel, Samverkanswebben.

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se