Brist på lokalanestetika

2023-08-08

På grund av tillverkningsrelaterade problem kommer tillgängligheten för lokalanestetika från Aspen att vara begränsad fram till sommaren 2024. Detta kan i perioder även påverka tillgängligheten av läkemedel från andra läkemedelsföretag.

Om inget godkänt läkemedel finns att beställa har Region Uppsala ett antal regionövergripande licenser beviljade på alternativa produkter. Du som är anställd inom Region Uppsala hittar produktinformation på intranätet under sidan om läkemedel.

Licensalternativ innehållande bupivakain och adrenalin

Licensalternativ 1

Namn: Bupisen con Adrenalina
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Styrka: 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Varunummer: P00086
Ledtid: 5 dagar
Pris: 452 kr

Licensalternativ 2

Namn: Bupicain con adrenalina
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Styrka: 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Varunummer: 845729 och 84571
Ledtid: 1-2 dagar
Pris: 785 kr

Licensalternativ innehållande mepivakain och adrenalin

Namn: Carbosen con adrenalina
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning, 10 x 10 ml
Styrka: 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Varunummer: P00076
Ledtid: Cirka 1-2 dagar
Pris: 647 kr

Licensalternativ innehållande lidokain och adrenalin

Namn: Xylanaest 1 % mit Epinephrin 1:200.000
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Styrka: 10 mg/ml + 0,005 mg/ml

Varunummer: 843457
Förpackningsstorlek: 5 x 5 ml
Ledtid: 3 veckor
Pris: 338 kr

Varunummer: 843464
Förpackningsstorlek: 5 x 50 ml
Ledtid: 3 veckor
Pris: 945 kr

Varunummer: 845489
Förpackningsstorlek: 5 x 5 ml
Ledtid: 6 dagar
Pris: 507 kr

Licensalternativ innehållande mepivakain

Licensalternativ 1

Namn: Mecain
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning, 10 x 20 ml
Styrka: 10 mg/ml
Varunummer: 780244
Ledtid: 1-2 dagar
Pris: 690 kr

Licensalternativ 2

Namn: Carbosen
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning, 10 x 10 ml
Styrka: 20 mg/ml
Varunummer: 846371
Ledtid: Cirka 6 dagar
Pris: 599 kr

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten
Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se