Niferex orala droppar – tillverkning upphör, licensalternativ finns

2024-03-31

Niferex orala droppar tillhandahålls inte för närvarande.

Tillverkningen av Niferex, orala droppar 30 mg/mL har upphört eftersom kontraktstillverkningsanläggningen beslutat att stänga, se Niferex 30 mg/mL orala droppar – meddelande om att tillverkning upphör (lakemedelsverket.se).

UCB Nordic har informerat Läkemedelsverket om att det för närvarande inte finns något beslut om att avregistrera Niferex, orala droppar. Dock kommer produkten inte att kunna marknadsföras under en period.

Behandlingsalternativ

Niferex, enterokapsel 100 mg finns tillgänglig. Kapseln får inte tuggas, men vid sväljningsbesvär kan kapseln öppnas och innehållet sväljas, se Niferex - Dosering och administreringssätt - Administreringssätt (fass.se).

I de fall annat godkänt läkemedel ej kan tillgodose behovet kan licensläkemedel förskrivas. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens.

Region Uppsala har en regionövergripande licens för nedanstående produkt. Den gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens. Dock behöver ett nytt recept skrivas, eftersom recept på ett godkänt läkemedel inte är utbytbart mot ett licensläkemedel. 

Namn: Glutaferro 170 mg/mL, orala droppar, motsvarande 30 mg järn/mL.
Förpackning: 25 mL flaska.
Tillståndsinnehavare: Medix, S.A, Spanien.
Pris: cirka 170 kr.
Ledtid: 1-2 dagar, finns i lager hos distributör.
Varunummer: 847188, 846857, 774053.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024700301.
Produktinformation: Glutaferro 170 mg per mL, orala droppar, motsvarande 30 mg järn per mL – spanska (pdf).

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mall för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallen finns referensnummer för licensen angivet.

Dosering

Både Glutaferro och Niferex orala droppar innehåller 170 mg/mL järn(II)glycinsulfat, vilket motsvarar 30 mg/mL Fe2+. Doseringen av Glutaferro blir därför samma antal droppar som för Niferex. 1 mL (cirka 20 droppar) innehåller 30 mg Fe2+.

Observera att Glutaferro saknar droppinsats och doseras därför i mL. Se även barnläkemedelsinstruktion från ePed på Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (eped.se). 1 droppe = 0,05 mL. 

Den i förpackningen medföljande sprutan passar inte till de adaptrar som finns att begära på apotek och en separat 1 mL-spruta behöver då begäras av patient eller vårdnadshavare. Vid längre användning av sprutorna behöver dessa bytas ut och detta sker då också via apotek.

För patientinstruktion inklusive doseringsanvisningar, se Glutaferro patientinformation (eped.se).

Mallar med doseringsanvisningar finns i Cosmic och MetaVision.

Mer information 

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Förskrivning av licensläkemedel (regionuppsala.se).

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se).

Kontakt 

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se