Brist på Niferex orala droppar

2023-10-05

Niferex orala droppar är restnoterade och väntas åter i november 2025.

I de fall annat godkänt läkemedel ej kan tillgodose behovet kan licensläkemedel förskrivas. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har en regionövergripande licens för nedanstående produkt. Den gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens. Dock behöver ett nytt recept skrivas, eftersom recept på ett godkänt läkemedel inte är utbytbart mot ett licensläkemedel. 

Licensalternativ 

Namn: Niferex, 30 mg/ml orala droppar, lösning 30 ml
Ursprungsland: Norge
Ledtid: 2–3 veckor
Pris: 456 kr
Varunummer: 846913
Referensnummer för receptförskrivning: 2023 677 446

Du som är anställd inom Region Uppsala hittar produktinformation på intranätet under sidan om läkemedel. 

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mall för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallen finns referensnummer för licenserna angivet. 

Mer information 

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se) 

Kontakt 

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
Regionkontoret 
E-post: lakemedel@regionuppsala.se