Bristsituation för Inolaxol, Vi-Siblin och Vi-Siblin S

2024-02-20

Bulkmedlen Inolaxol, pulver och granulat, samt Vi-Siblin och Vi-Siblin S är restanmälda.

Bulkmedlen Inolaxol, pulver och granulat, samt Vi-Siblin och Vi-Siblin S är restnoterade. Läkemedlen är ej utbytbara på apotek. Vi-Siblin är sötad med socker medan Vi-Siblin S är sötad med sorbitol.

Apotekens lagerstatus kan kontrolleras på fass.se.

Sedan augusti 2023 har Inolaxol pulver utträtt ur läkemedelsförmånen medan granulatet finns kvar inom förmånen.

Nedan är en aktuell lägesbild från 2024-02-20:

Handelsnamn Förpackning Beräknat leveransdatum
Inolaxol, granulat i dospåse 50 st och 100 st Början av oktober
Inolaxol, pulver i dospåse. Obs, ej förmån 50 st och 100 st Början av oktober
Vi-Siblin, granulat i dospåse. Obs, ej förmån 20 st Slutet av februari
Vi-Siblin, granulat i dospåse 50 st Början av april
Vi-Siblin, granulat i dospåse 100 st Slutet av februari
Vi-Siblin S, granulat i dospåse 50 st Början av maj
Vi-Siblin S, granulat i dospåse 100 st Början av juni
Vi-Siblin S, granulat 450 g Början av mars

Behandlingsalternativ

Hörnstenar i behandlingen av obstipation är regelbunden fysisk aktivitet tillsammans med högt fiberinnehåll i kosten (20–30 g/dag) och adekvat vätskeintag. Bra information om fiberrik kost finns på Region Skånes sidor på 1177.se, Bra mat med mycket fibrer (1177.se).

Vid behov av läkemedel mot förstoppning kan osmotiskt verkande medel vara ett alternativ:

  • Laktulos
  • Makrogol/makrogolkombinationer, exempelvis Movicol
  • Laktitol (Importal Ex-Lax)

Läs mer om levnadsvanor och alternativ behandling i Rekommenderade läkemedel för vuxna (regionuppsala.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan