Creon restnoterad

2024-04-17

Samtliga styrkor av Creon (pankreaspulver) enterokapsel är restnoterade.

(Nyhet uppdaterad 2024-06-20)

  • Creon 10000 är restanmäld till början av jan 2025. 
  • Creon 25000 är restanmäld till början av jan 2025.  
  • Creon 35000 är restanmäld till början av jan 2025. 

För samtliga styrkor kommer regelbundna delleveranser, som inte täcker behovet, under hela restperioden. För aktuellt lagersaldo på apotek, se Fass.se.

Behandlingsalternativ

Doseringen av Creon är individuell och beror på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning och brukar variera från 25 000 E till 80 000 E till måltid och halva dosen till mellanmål. Den vanligaste startdosen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI) är 25 000 E som tas 2 x 3.

Det är svårt att överdosera Creon. Ett vanligt kliniskt misstag är snarare att patienten ordineras en för låg dos.

Eftersom Creon i regel tolereras bra och ger få biverkningar, kan man utan skäl till oro tillfälligt förskriva 25 000 E x 2 i stället för 35 000 E x 1. 35 000 E x 2 ersätts med 25 000 E x 3 och så vidare.  

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan