Creon 35000 fortsatt restnoterad, 25000 tillfälligt åter

2024-02-16

Creon (pankreaspulver) 35000, enterokapsel är förlängt restnoterad till slutet av mars. Creon 25000 finns tillfälligt åter tillgänglig.

  • Creon 25000 finns för närvarande i lager efter en tids restnotering. Produkten är åter restanmäld fram till slutet av mars och riskerar därför att gå i brist igen.
  • Creon 35000 väntas åter vara tillgänglig i slutet av mars.

Delleveranser kommer, men volymerna täcker inte totalbehovet. Det finns inga andra direkt utbytbara läkemedel tillgängliga.

Creon 10000, entorokapsel inte är restanmäld. Tillverkaren påminner om att styrkan 10 000 E främst är avsedd för barn.

Behandlingsalternativ

Doseringen av Creon är individuell och beror på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning och brukar variera från 25 000 E till 80 000 E till måltid och halva dosen till mellanmål. Den vanligaste startdosen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI) är 25 000 E som tas 2 x 3.

Det är svårt att överdosera Creon. Ett vanligt kliniskt misstag är snarare att patienten ordineras en för låg dos.

Eftersom Creon i regel tolereras bra och ger få biverkningar, kan man utan skäl till oro tillfälligt förskriva 25 000 E x 2 i stället för 35 000 E x 1. 35 000 E x 2 ersätts med 25 000 E x 3 och så vidare.  

Vad ska jag förskriva?

För patienter som är ordinerade Creon 25000 eller 35000, undersök i första hand om Creon 25000 finns att tillgå på lokalt apotek, se lagerstatus på Fass.se. I dagsläget finns Creon 25000 i lager på flertalet apotek i Uppsala län. 

För patienter ordinerade Creon 35000, byt till Creon 25000 i adekvat dosering enligt ovan. 

Om Creon i önskad styrka inte finns att tillgå på lokalt apotek, byt till Creon 10000 i adekvat dosering.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se