Diazepam Accord 5 och 10 mg, tablett, restnoterade

2024-05-29

Diazepam Accord är restnoterad under en längre tid i båda styrkorna och endast större förpackningar finns tillgängligt.

(Nyhet granskad 2024-06-07)

Diazepam Accord är inte utbytbart mot andra fabrikat och byts därför inte automatiskt på apoteket. Förskrivaren behöver därför skriva ett nytt recept på annat fabrikat. 

Aktuell restsituation

Diazepam Accord 5 mg

Förpackningsstorlek Förväntas åter
25 st 2024-07-01
50 st 2026-01-01

Diazepam Accord 10 mg

Förpackningsstorlek Förväntas åter
25 st 2025-01-01
50 st 2025-01-01

Alternativ

  • Förpackningsstorleken 100 st finns tillgänglig för båda styrkorna.
  • Andra fabrikat innehållande diazepam finns tillgängligt.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se