Dolcontin 30 mg, 25 stycken restnoterad

2024-06-20

Dolcontin (morfin) depottablett, 30 mg, 25 stycken är restanmäld från 30 juni. Prognos saknas i nuläget.

Dolcontin 30 mg, 100 stycken finns tillgänglig.

Behandlingsalternativ vid kortvarigt behov av långverkande opioid

  • Dolcontin depottablett 10 mg finns tillgänglig.
  • Oxikodon depottablett. Oxikodon 15 mg motsvarar ungefär Dolcontin 30 mg.

Varje patient ska dostitreras individuellt. Vid byte av opioid måste hänsyn tas även till toleransutveckling och eventuella läkemedelsinteraktioner. Se Opioider dosekvivalens (regionuppsala.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se