Duroferon restanmäld i vissa förpackningar

2024-04-18

Duroferon, depottablett 100 mg i förpackningsstorleken 100 st är restanmäld och väntas åter i slutet av maj.

(Nyhet granskad 2024-05-02)

Duroferon i förpackningsstorlekarna 60 st och 200 st finns tillgängliga.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

 

 

Hitta på sidan