Elvanse restanmäld i vissa styrkor

2024-03-21

Vissa styrkor av Elvanse kommer att vara restnoterade under våren.

(Nyheten uppdaterad 2024-04-18)

Enligt prognosen kommer det under restperioden att finnas Elvanse i alternativa styrkor, vilket gör att patienter oavsett dosering bör kunna erhålla adekvat dosering även under restperioden. Dock kan nya recept krävas, då apotek inte får byta från exempelvis Elvanse 60 mg x 1 till Elvanse 30 mg x 2.

Elvanse och Elvanse Vuxen inte är utbytbara mot varandra på apotek. För att underlätta för apotek, vårdgivare och patienter önskar psykiatrin vid Akademiska sjukhuset att farmaceuten på apoteket byter mellan Elvanse och Elvanse Vuxen i motsvarande styrka utan kontakt med förskrivande läkare. Läkemedlen är identiska men bipacksedeln skiljer sig. Till patienter som inte haft läkemedlet tidigare kan apoteket hänvisa till bipacksedeln på Fass.se, eller skriva ut en papperskopia av denna.

Ovanstående gäller under restsituationen och recept utfärdade av läkare på Region Uppsalas mottagningar.

Nedan är en aktuell lägesbild 2024-03-21.

Läkemedel Startdatum (prognos) Slutdatum (prognos)
Elvanse 20 mg Ej restanmäld Ej restanmäld
Elvanse Vuxen 30 mg Ej restanmäld Ej restanmäld
Elvanse 40 mg Ej restanmäld Ej restanmäld
Elvanse 50 mg Ej restanmäld Ej restanmäld
Elvanse Vuxen 50 mg Ej restanmäld Ej restanmäld

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan