Emerade adrenalinpenna - akut indragning

2023-05-12

Ett funktionsfel hos vissa Emerade injektionspennor med adrenalin (autoinjektor) kan leda till att autoinjektorn inte aktiveras som den ska. Samtliga Emerade adrenalinpennor dras därför tillbaka.

Patienter som förskrivits Emerade adrenalinpennor ska så snart som möjligt förskrivas adrenalinpennor av annat fabrikat.

Indragningen gäller Emerade, injektionsvätska i förfylld spruta, 300 mikrogram samt 500 mikrogram, alla batcher.

Varunummer: 090156, 185060, 041216, 134539.

Förslag på alternativ till Emerade är EpiPen 300 mikrogram, injektionsvätska i förfylld injektionspenna eller Jext 300 mikrogram, injektionsvätska i förfylld injektionspenna.

För mer information se läkemedelsverkets webbsida och indragningsunderlaget (pdf)

 

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se