Emerade adrenalinpenna − akut indragning

2023-05-12

Ett funktionsfel hos vissa Emerade injektionspennor med adrenalin (autoinjektor) kan leda till att autoinjektorn inte aktiveras som den ska. Samtliga Emerade adrenalinpennor dras därför tillbaka.

(Nyhet granskad 2024-05-27)

Enligt prognos från företaget kan Emerade 300 och 500 mikrogram åter vara tillgängligt på marknaden i början på september 2024.

Aktuellt

Patienter som förskrivits Emerade adrenalinpennor ska så snart som möjligt förskrivas adrenalinpennor av annat fabrikat.

Indragningen gäller Emerade, injektionsvätska i förfylld spruta, 300 mikrogram samt 500 mikrogram, alla batcher.

Varunummer: 090156, 185060, 041216, 134539.

Förslag på alternativ till Emerade är EpiPen 300 mikrogram, injektionsvätska i förfylld injektionspenna eller Jext 300 mikrogram, injektionsvätska i förfylld injektionspenna.

För mer information se Adrenalinpennan Emerade dras tillbaka (lakemedelsverket.se) och Indragning av läkemedel (lakemedelsverket.se)

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan