Erytromycin - brist på tabletter

2023-06-22

Det råder för närvarande brist på tablett Abboticin.

Abboticin (erytromycin) tabletter 250 mg kommer ta slut och beräknas återkomma under hösten 2023 (till och med november). Förpackningar med 30 och 40 tabletter är redan slut, begränsad mängd av förpackningar med 100 tabletter finns att tillgå. Erytromycin i form av Ery‐Max granulat till oral suspension 100 mg/ml, eller dospåse 200 mg, kommer under tiden att finnas tillgängligt.

Se Brist på erytromycin-tabletter (Janusinfo.se) för förslag på ersättning. 

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan