Erytromycin restnoterad

2024-03-14

Det råder fortsatt brist på tablett Abboticin 250 mg. Även Ery-Max, granulat till oral suspension 100 mg/mL är restnoterad.

(Nyhet uppdaterad 2024-05-16)

  • Abboticin (erytromycin), tablett 250 mg i samtliga förpackningsstorlekar är restnoterad och väntas åter i början av september -24.
  • Ery-Max (erytromycin), granulat till oral suspension 100 mg/mL, 50 mL och 100 mL är restnoterade och väntas åter i mitten av maj -24.

Behandlingsalternativ

  • Ery‐Max (erytromycin), granulat till oral suspension i dospåse 200 mg finns tillgängligt.

För ytterligare rekommendationer från nationella Strama, se Brist på erytromycin-tabletter (janusinfo.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan