Fluoxetin 10 mg och oral lösning är restnoterade

2024-03-26

Fluoxetin Ratiofarm, löslig tablett 10 mg och Fontex, oral lösning 4 mg/mL är restnoterade.

  • Fluoxetin Ratiofarm, löslig tablett 10 mg är restnoterad och väntas åter i slutet av november.
  • Fontex, oral lösning 4 mg/mL är restnoterad och väntas åter i början på februari 2025.

Behandlingsalternativ

Vid behov av fluoxetin 10 mg per dag kan ett alternativ vara Fluoxetin Sandoz, dispergerbar tablett 20 mg. Tabletten har brytskåra och kan delas i två lika stora doser. Kryssa Ej byte på receptet. Få apotek i Uppsala län har för närvarande Fluoxetin Sandoz i lager, men produkten finns i lager hos distributör, det vill säga ledtiden till apotek är 1-2 dagar.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan