Flutide Nasal näsdroppar, tillverkning upphör

2024-02-19

GSK har fattat ett globalt beslut om att inte längre tillverka eller tillhandahålla Flutide Nasal, näsdroppar 1 mg/mL.

Beslutet beror på stängning av tillverkningsenheten. Flutide Nasal förväntas ta slut inom kort på apotek. 

Behandlingsalternativ

Något direkt utbytbart läkemedel finns inte att tillgå. 

För patienter som använt Flutide Nasal för att minska irritationen i halsen av mometasoninnehållande nässpray, exempelvis Nasonex, kan enligt klinisk erfarenhet byte till budesonidinnehållande nässpray, exempelvis Desonix prövas. 

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan