Fucithalmic ögonsalva restnoterad

2024-03-15

Fucithalmic (fusidinsyra), ögonsalva 1 % är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i början av juli 2025.

(Nyhet granskad 2024-06-07, senast uppdaterad 2024-05-29)

Dispens finns beviljad för försäljning av utländsk förpackning, delleveranser kommer att komma i omgångar. För aktuellt lagersaldo, se Fass.se.

Behandlingsalternativ

Läkemedlet saknar direkt utbytbara alternativ.

Självläkning vid bakteriell konjunktivit sker hos cirka 65 % inom 2–5 dagar, varför expektans kan övervägas. Tvättning av ögonlockskanter flera gånger dagligen med kranvatten, liksom byte av örngott och användning av engångshanddukar rekommenderas. God handhygien är viktig på grund av smittsamhet.

Om inte förbättring inträtt efter en vecka ges behandling med antibiotika lokalt. I första hand är då behandling med ögonsalva Kloramfenikol Santen aktuell.

I de fall annat godkänt läkemedel ej kan tillgodose behovet kan licensläkemedel förskrivas. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens.

Region Uppsala har en regionövergripande licens för nedanstående produkt. Den gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens.

Licensalternativ

Namn: Fucithalmic, ögondroppar, suspension 10 mg/mL, 5 g.
Tillståndsinnehavare (MAH): Amdipharm Limited, Norge.
Pris: cirka 250 kr.
Ledtid: 1–2 dagar, finns i lager hos distributör.
Referensnummer för receptförskrivning: 2024713439.
Varunummer: 774054.
Produktinformation: Fucithalmic, ögondroppar 10 mg/mL - norska (pdf).

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mallar för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallarna finns referensnummer för licensen angivet.

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel (regionuppsala.se).

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se