Glykopyrron, exempelvis Robinul restnoterad

2024-02-17

Det råder för närvarande osäker tillgång på glykopyrron, injektionsvätska 0,2 mg/mL. Glykopyrron, exempelvis Robinul, används vid rosslande andning inom palliativ vård.

De olika fabrikaten är restnoterade under en kortare period med olika start- och slutdatum, se tabell nedan. Enligt prognos kommer parallellimporterade alternativ finnas tillgängliga och preliminärt kunna täcka behovet under restperioden.

Om inget glykopyrronalternativ finns att tillgå, kan Buscopan (hyoscinbutylbromid) användas som alternativ, se Rosslande andning under Palliativ vård (regionuppsala.se).

I det palliativa paketet i Cosmic har Buscopan lagts till som alternativ till glykopyrron under restperioden. Även de kommunala akutförråden i Uppsala län kan beställa Buscopan under restperioden. Robinul (glykopyrron) och Buscopan (hyoscinbutylbromid) är likvärdiga behandlingsalternativ.

Läkemedel                                                                    Restperiod
Glykopyrroniumbromid Accord 200 mikrogram/mL Väntas åter i slutet av maj
Glyronul 0,2 mg/mL Väntas åter i början av april
Robinul 0,2 mg/mL Restnoterad från början av mars

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan