Insulatard FlexPen restanmäld

2024-05-23

Insulatard FlexPen 100 IE/mL, förfylld injektionspenna är restanmäld från 30 maj och beräknas åter i slutet av juli.

Behandlingsrekommendation

I första hand rekommendereras byte till Insulatard Penfill 100 IE/mL, cylinderampull. I andra hand rekommenderas byte till Humulin NPH 100 IE/mL, förfylld injektionspenna.

Insulatard cylinderampull kan användas i injektionspennan NovoPen 6 eller NovoPen Echo Plus. Vid byte krävs nytt recept på både insulin och injektionspenna.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se