Ketogan Novum avregistreras

2024-04-05

Samtliga läkemedel innehållande ketobemidon kommer att avregistreras inom kort.

  • Ketogan Novum, tablett 5 mg: beräknat avregistreringsdatum: 2024-08-31.
  • Ketogan Novum injektionsvätska, lösning 5 mg/mL, 5 x 1 milliliter ampull: beräknat sista försäljningsdatum 2024-04-30. 

Ketogan, suppositorium 10 mg/50 mg är sedan 2024-01-11 avregistrerad.

Det finns inga licensalternativ tillgängliga, då ketobemidon endast används i Norden. 

Behandlingsalternativ

Byte till annan opioid rekommenderas, exempelvis morfin eller oxikodon.

För dosekvipotens, se Konverteringstabeller opioioder (regionuppsala.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan