Ketogan supp avregistreras

2023-03-03

Ketogan supp 10 mg/50 mg tillhandahålls inte längre.

Förslag på behandlingsalternativ vid njurstenssmärta och gallstenssmärta.

Inom öppenvården:

  • Förstahandsval: NSAID, exempelvis diklofenak i.m. eller som suppositorium.
  • Andrahandsval: Vid kontraindikation eller bristande effekt av NSAID kan en opioid användas, där kan Morfin APL suppositorium 5 mg/10 mg vara ett möjligt alternativ.

Inom slutenvården:

  • Förstahandsval: NSAID, exempelvis diklofenak i.m.
  • Andrahandsval: Vid kontraindikation eller bristande effekt av NSAID kan en opioid användas, exempelvis morfin eller oxikodon subkutant eller intravenöst.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se