Kloramfenikol 5 mg/mL ögondroppar restnoterad

2024-06-14

Kloramfenikol Santen 5 mg/mL ögondroppar, lösning i endosbehållare är restnoterad och beräknas vara åter i början av januari 2025.

Delleverans kan förväntas komma i mitten av juni samt i början av juli. För aktuellt lagersaldo, se Fass.se

Behandlingsalternativ

Kloramfenikol Santen 5 mg/mL, ögondroppar i flaska påverkas inte av restnoteringen och finns tillgänglig.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se 

Hitta på sidan