Lergigan mite åter tillgänglig

2024-05-06

Lerigan mite (prometazin), 5 mg tablett finns åter tillgänglig efter en kortare tids restnotering.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan