Metoprolol 1A Farma Retard 50 mg restnoterad

2023-09-22

Metoprolol 1 A Farma Retard 50 mg är restnoterad till 231129.

Metoprolol 1A Farma Retard 50 mg är inte utbytbar på apotek. Om patienten har fått Metoprolol 1A Farma Retard 50 mg förskrivet, måste apoteket således kontakta förskrivaren för att få godkännande att byta till en annan metoprolol retardprodukt. I dagsläget är inga andra metoprolol retard-produkter i styrkan 50 mg restnoterade.

I Cosmic-mallarna för metoprolol retard 50 mg är andra produkter än Metorolol 1A Farma Retard förvalda, som är utbytbara på apotek.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan