Novorapid Flexpen och Fiasp restanmälda

2024-06-03

Novorapid Flexpen och Fiasp, förfylld injektionspenna är restanmälda.

(Nyhet granskad 2024-06-20)

  • Novorapid Flexpen 100 E/mL, förfylld injektionspenna är restanmäld till början av juli.
  • Fiasp 100 E/mL, förfylld injektionspenna är restanmäld från slutet av juni till början av 2025.

Behandlingsrekommendation

Insulin aspart Sanofi är tillgängligt som ett alternativt snabbverkande insulin. Biosimilaren Insulin aspart Sanofi är ett mer kostnadseffektivt alternativ till Novorapid. Överväg därför ett permanent byte.

Det råder ingen brist på insulin i cylinderampull, utan enbart i förfylld penna. Av miljöskäl bör insulinpennor för flergångsbruk användas i första hand.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se