Ny rutin för hantering av ceftibuten och cefixim

2022-12-07

Region Uppsala har tagit fram en rutin avseende förskrivning och hantering av licensläkemedel innehållande ceftibuten och cefixim. Rutinen omfattar alla förskrivare som förskriver dessa läkemedel.

Ceftibuten är förstahandsval vid peroral behandling av febril urinvägsinfektion hos barn och gravida kvinnor. Det är också ett alternativ vid febril urinvägsinfektion hos icke-gravida kvinnor och män vid resistens mot ciprofloxacin och trimetoprim-sulfametoxazol.

Cefixim utgör ett alternativ om ceftibuten inte finns att tillgå eller av annan anledning inte bedöms lämpligt. Det saknas idag godkända läkemedel innehållande ceftibuten och cefixim och förskrivare har därför varit hänvisade till licensförskrivning.

För att underlätta för sjukvården har Läkemedelsverket fattat ett beslut som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållande ceftibuten eller cefixim utan individuell licens om generell licens finns beviljad.

Region Uppsala har beviljats regionövergripande generella licenser för följande produkter:

  • Wincef tablett (ceftibuten ref nr 2022580016)
  • Suprax tablett (cefimix ref nr 2022569583)
  • Suprax oral suspension (cefixim ref nr 2022569602)

Dessa produkter kan förskrivas av samtliga vårdenheter inom Region Uppsala utan krav på individuell licens, förutsatt att man refererar till en regionövergripande generell licens. För ytterligare produktinformation samt eventuellt tillkomna produkter, se webbsidan regionövergripande licenser i Region Uppsala.

Om behovet är akut hänvisas patienten till Apotek Hjärtat på Akademiska sjukhuset alternativt Apotek Ugglan på Lasarettet i Enköping. Dessa apotek lagerhåller en mindre mängd av berörda läkemedel. I de fall apoteken har stängt ska patienten hänvisas till infektionsmottagningen på Akademiska sjukhuset för att erhålla jourdos av läkemedlet. Patienter i Enköping kan hänvisas till medicinakuten på Lasarettet i Enköping.

Se rutinen i sin helhet (docplus).

Relaterad information på extern webbplats

Kontakt

Mejla Läkemedelsteamet vid Vårdkvalitetsenheten
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret