Alternativ till avregistrerade Spasmofen suppositorium

2022-10-18

Spasmofen suppositorium avregistrerades 2021. Nu har en ny produkt som tillverkas av APL tagits fram som kan vara ett alternativ.

  • Hyoscinbutylbromid-morfin-noskapin-papaverin APL 10 mg + 13 mg + 6 mg + 40 mg suppositorier – varunummer A14407

Produkten skiljer sig i innehåll jämfört med Spasmofen. Spasmofen innehöll 0,5 mg metylskopolaminnitrat, 0,8 mg kodein, 13 mg morfin, 6 mg noskapin och 40 mg papaverin.

I Hyoscinbutylbromid-morfin-noskapin-papaverin APL är kodein borttaget och metylskopolaminnitrat har ersatts av hyoscinbutylbromid. Produkten tillhandahålls som individuell extempore och finns därför inte i Cosmic.

För att skicka e-recept på extemporeläkemedel som inte finns i Cosmic görs en fritextordination enligt nedan:

  • Sök under ”Icke godkända läkemedel” efter ”Extempore e-förskrivning” i Ny-fliken.
  • Välj dosering ”eo”. I doseringsfältet anges läkemedlets namn, form, styrka samt dosering.
  • I utkorgen ska antal förpackningar och förpackningsstorlek per uttag anges i fritextrutan ”Patientinstruktion”.
  • Be patienten kontakta sitt apotek. Det apoteket som kunden går till lägger en beställning till APL som då tillverkar läkemedlet. Normal ledtid är 4–5 arbetsdagar från det att apoteket lägger sin beställning till att läkemedlet finns att hämta ut på apoteket.

Vid beställning av tre förpackningar åt gången kostar det cirka 650 kronor per förpackning.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se