Oestring restnoterad

2024-03-14

Oestring, vaginalinlägg, 7,5 mikrog/24 timmar är restnoterad och väntas åter i slutet av september –24.

(Nyhet uppdaterad 2024-06-20)

Oestring (estradiol) rekommenderas i andra hand vid urogenital atrofi. Det finns inga andra estradiolinnehållande vaginalinlägg på den svenska marknaden.

Behandlingsalternativ

Kliniska tecken på urogenital atrofi efter menopaus är oftast behandlingsbara med östrogen som i första hand bör ordineras som lokal (vaginal) behandling. Av kostnadsskäl rekommenderas i första hand estriolpreparat (Ovesterin vagitorier).

Vid otillräcklig effekt eller icke välfungerande behandling kan vaginala estradiolpreparat användas (Vagifem med generika, Oestring). Vagifem med generika är dock inte förmånsberättigade.

Under pågående restnotering av Oestring föreslås att förskrivande läkare överväger byte till annat rekommenderat behandlingsalternativ enligt ovan. Vid lindriga symtom kan även tillfälligt behandlingsuppehåll övervägas.

Behandlingsalternativ som inte rekommenderas

Peroral estriolbehandling med Östriol tablett 1 mg finns men rekommenderas inte vid urogenitala besvär. Behandlingen kan vara svår att styra eftersom absorptionen till systemcirkulationen inte går att förutsäga eftersom den bland annat påverkas av kosten. Det innebär att absorptionen kan bli såväl för hög, med risk för endometriepåverkan, som för låg, med utebliven eller otillräcklig effekt.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se