Orudis Retard 200 mg restnoterad

2024-04-25

Orudis Retard 200 mg är restnoterad och förväntas åter början av juni.

(Nyhet granskad 2024-050-3)

  • Det finns inget utbytbart alternativ.
  • Produkten finns i dagsläget i lager på ett antal apoteken i Uppsala län. För aktuellt lagersaldo, se Fass.se.
  • Orudis kapsel 50 mg finns tillgänglig. Doseringen bör anpassas individuellt, ett alternativ är att skriva recept på Orudis 50 mg 3 gånger dagligen. OBS! Maxdos av Orudis är 200 mg/dygn. 

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se 

Hitta på sidan