Brist på PcV (fenoximetylpenicillin)

2023-11-27

Hög efterfrågan och begränsad produktionskapacitet har gjort tillgängligheten för PcV (fenoximetylpenicillin) utmanande.

Nyheten uppdateras fortlöpande.

Tillgången på läkemedel innehållande PcV (fenoximetylpenicillin) är fortsatt begränsad. Det råder för närvarande brist på vissa styrkor och förpackningsstorlekar.

Nedan är en aktuell lägesbild från 2023-11-27. 

PcV 250 mg

 • Förpackningsstorleken 20 st är EJ restnoterad och finns att tillgå på apotek i Uppsala län. 
 • Förpackningsstorleken 40 st är EJ restnoterad och finns att tillgå på apotek i Uppsala län. 
 • Två regionövergripande licenser är beviljade, se nedan. 

PcV 500 mg

 • Förpackningsstorleken 20 st är restnoterad, men enstaka förpackningar finns att tillgå på ett fåtal apotek i Uppsala län.
 • Förpackningsstorleken 30 st är EJ restnoterad och finns att tillgå på apotek i Uppsala län. 
 • Förpackningsstorleken 40 st är restnoterad, men enstaka förpackningar finns att tillgå på ett fåtal apotek i Uppsala län.
 • En regionövergripande licens är beviljad, se nedan. 

PcV 800 mg

 • Förpackningsstorleken 14 st är EJ restnoterad och finns att tillgå på apotek i Uppsala län.
 • Förpackningsstorleken 20 st är restnoterad, men enstaka förpackningar finns att tillgå på ett fåtal apotek i Uppsala län.
 • Förpackningsstorleken 30 st är EJ restnoterad och finns att tillgå på apotek i Uppsala län.
 • Förpackningsstorleken 40 st är EJ restnoterad och finns att tillgå på apotek i Uppsala län.

PcV 1 g

 • Förpackningsstorleken 14 st är restnoterad och finns inte att tillgå på apotek i Uppsala län.
 • Förpackningsstorleken 20 st är restnoterad, men enstaka förpackningar finns att tillgå på ett fåtal apotek i Uppsala län.
 • Förpackningsstorleken 30 st är EJ restnoterad och finns att tillgå på apotek i Uppsala län.
 • Förpackningsstorleken 40 st är restnoterad och finns inte att tillgå på apotek i Uppsala län.
 • Förpackningsstorleken 100 st är EJ restnoterad och enstaka förpackningar finns att tillgå på ett fåtal apotek i Uppsala län.
 • En regionövergripande licens är beviljad, se nedan. 

PcV 50 mg/ml, oral suspension

 • Ingen förpackningsstorlek är restnoterad och finns att tillgå på apotek i Uppsala län.

PcV 100 mg/ml, oral suspension

 • Ingen av förpackningsstorlekarna är längre restnoterade och finns nu att tillgå på apotek i Uppsala län. 

PcV 250 mg/ml, orala droppar

 • Förpackningsstorleken 20 ml är restnoterad och finns inte att tillgå på apotek i Uppsala län.
 • Förpackningsstorleken 40 ml är EJ restnoterad och finns att tillgå på apotek i Uppsala län. 

Innan du förskriver PcV, kontrollera lagerstatus hos öppenvårdsapoteken på fass.se.

I de fall annat godkänt läkemedel ej kan tillgodose behovet kan licensläkemedel förskrivas. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har regionövergripande licenser för nedanstående produkter. De gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens.

Licensalternativ

PcV 250 mg

Namn: Fenoxymethylpenicilline CF, hård kapsel 250 mg, 30 st (blister)
MAH: Centrafarm B.V. (Nederländerna)
Pris: 220 kr
Ledtid: Inkommer till Tamro preliminärt 2023-10-12. Därefter en dags ledtid.
Referensnummer för receptförskrivning: 2023 675 552
Kan även rekvireras till vårdenhet via ApoEx

Namn: Penicillin V Potassium, 250 mg, 100 st (burk)
MAH: Aurobindo Pharma (USA)
Pris: 285 kr.
Ledtid: Inkommer till Tamro preliminärt 2023-10-12. Därefter en dags ledtid.
Kan rekvireras via ApoEx
Referensnummer för receptförskrivning: 2023 675 504
Kan även rekvireras till vårdenhet via ApoEx

PcV 500 mg

Namn: Penicillin V Potassium, 500 mg, 100 st (burk)
MAH: Aurobindo Pharma (USA)
Pris: 295 kr.
Ledtid: Inkommer till Tamro preliminärt 2023-10-12. Därefter en dags ledtid.
Referensnummer för receptförskrivning: 2023 675 505
Kan även rekvireras till vårdenhet via ApoEx

PcV 1000 mg

Namn: Penon 1000 mg, 30 st 
MAH: Alpha-Medical d.o.o. Kroatien 
Pris: 345 kr
Ledtid: 2 dagar
Referensnummer för receptförskrivning: 2023 675 551
Kan även rekvireras till vårdenhet via ApoEx
Licensen omfattar även de kommunala akutförråden
Produktinformation: RU Penon (fenoximetylpenicillin) tablett 1000 mg - kroatiska (pdf)

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mallar för licensprodukterna ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallen finns referensnummer för licensen angivet.

Mer information

För instruktioner kring förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel, Samverkanswebben.

Fenoximetylpenicillin – särskilt tillstånd (Läkemedelsverket.se)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se