Papaverin avregistrerad

2024-03-15

Papaverin Meda 40 mg, 100 tabletter har avregistrerats.

Papaverin används bland annat vid kramptillstånd i mage och tarm. Det saknas andra förpackningar eller styrkor, och det finns inte heller andra likvärdiga produkter. Vid bedömning av möjliga alternativ, passa på att säkerställa att patient med symtom från mage-tarm är ordentligt utredd. Vid IBS-diagnos bedöm om patienten erbjudits övriga adekvata åtgärder efter behov, exempelvis informationsinsatser, dietistkontakt eller psykologisk behandling.

Läkemedelsalternativ

  • Papaverin APL kapsel, 40 mg, extempore, lagerberedning. Priset är relativt högt: 1 342 kr för 100 kapslar. Hela läkemedelskostnaden omfattas av läkemedelsförmånen.
  • Vid akut kramp som bedöms vara gallbetingad kan diklofenak supp 50 mg 1 x 1–3 vara ett alternativ.
  • Vid IBS med krampartad buksmärta kan Colpermin (pepparmyntsolja, ej inom förmånen) övervägas.

Mer information

Se Irritabel tarm (IBS) Mage-tarm (regionuppsala.se).

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se