Pregabalin Sandoz restnoterad

2024-01-11

Det råder för närvarande brist på vissa styrkor och förpackningsstorlekar för Pregabalin Sandoz.

Pregabalin är generellt inte utbytbart då det bland annat används vid epilepsi.

 • Pregabalin Sandoz 25 mg
  • Burk 200 kapslar (vnr. 429517) - finns i lager
  • Blister 56 kapslar (vnr. 419787) - väntas åter 2024-03-07
 • Pregabalin Sandoz 50 mg
  • Burk 200 kapslar (vnr. 046518) - finns i lager
  • Blister 56 kapslar (vnr. 191290) - väntas åter 2024-02-29
 • Pregabalin Sandoz 75 mg
  • Burk 200 kapslar (vnr. 503168) - väntas åter 2024-02-01
   Blister 56 kapslar (vnr. 442423) - väntas åter 2024-03-01
 • Pregabalin Sandoz 150 mg
  • Burk 200 kapslar (vnr. 562258) - väntas åter 2024-03-29
  • Blister 56 kapslar (vnr. 061354) - finns i lager

Receptförskrivning

I Cosmics ordinationsmallar är Pregabalin Orion förvalt fabrikat. Pregabalin Orion är INTE restnoterad. 

Notera att mallar i Cosmic med indikation perifer neuropatisk smärta, ångest och restless legs syndrome (RLS) är försedda med information om att byte av fabrikat kan ske på apotek. Förutsatt att förskrivare inte bedömer det som medicinskt olämpligt kan därför byte av fabrikat ske när pregabalin förskrivs på dessa indikationer, trots att pregabalin inte omfattas av det generiska utbytessystemet.

Dospatienter

För dospatienter kommer Apotekstjänst att ställa om ordinationer på Pregabalin Sandoz 50 mg till Lyrica kapsel 50 mg (samma verksamma substans, beredningsform och styrka). Detta görs för en del ordinationer/patienter med indikation smärta/ångestsjukdom. Patienter med oklar indikation eller indikation epilepsi kommer att behålla Pregabalin Sandoz kapsel 50 mg.

För närvarande har Apotekstjänst tillräckligt lager för att kunna fortsätta dosdispensera Pregabalin Sandoz 25 mg och 75 mg till samtliga patienter oavsett indikation.

Kontakt

Läkemedelsteamet
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se