Pregabalin Sandoz restnoterad

2024-03-14

Det råder för närvarande brist på vissa styrkor och förpackningsstorlekar för Pregabalin Sandoz.

(Nyhet uppdaterad 2024-06-20)

Pregabalin är generellt inte utbytbart då det bland annat används vid epilepsi.

  • Pregabalin Sandoz 75 mg
    • Blister 56 kapslar (vnr. 442423) - väntas åter 2024-06-21.
  • Pregabalin Sandoz 150 mg
    • Blister 56 kapslar (vnr. 061354) - väntas åter 2024-07-29.

Receptförskrivning

I Cosmics ordinationsmallar är Pregabalin Orion förvalt fabrikat. Pregabalin Orion är INTE restnoterad. 

Notera att mallar i Cosmic med indikation perifer neuropatisk smärta, ångest och restless legs syndrome (RLS) är försedda med information om att byte av fabrikat kan ske på apotek. Förutsatt att förskrivare inte bedömer det som medicinskt olämpligt kan därför byte av fabrikat ske när pregabalin förskrivs på dessa indikationer, trots att pregabalin inte omfattas av det generiska utbytessystemet.

Kontakt

Läkemedelsteamet
Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan