Restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

2023-01-25

Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem.

Vid restsituation av ett läkemedel, välj om möjligt läkemedel som återfinns i samma ruta i tabellen nedan. Bedöm annars om patienten kan ha en annan styrka av samma substans/substanser eller om det är aktuellt att byta behandling.

Länkar

Behandlingsalternativ vid menopausal hormonbehandling 

 
Behandling

Lågdos östrogen

Medeldos östrogen

Högdos östrogen

Peroral sekventiell  - Novofem – tillgänglig

Trivina – tillgänglig.

 
Femasekvens – tillgänglig. 


Divina Plus – tillgänglig

Peroral kontinuerlig kombinerad  Eviana 0,5 mg/ 0,1 mg – tillgänglig (ej förmån). 

Cliovelle/Activelle/Noresmea – tillgängliga.

 
Indivina 1 mg/2,5 mg – restnoterad, preliminärt åter i mitten av april. 


Indivina 1 mg/5 mg – tillgänglig. 

Indivina 2 mg/5 mg – tillgänglig.
Transdermal sekventiell    Sequidot – restnoterad, preliminärt åter i mitten av februari  
Transdermal kontinuerlig kombinerad    Estalis – tillgänglig  
Enbart östrogen, peroralt   

Femanest 1 mg – tillgänglig.

 
Progynon 1 mg – tillgänglig. 

Femanest 2 mg – tillgänglig.

 
Progynon 2 mg – tillgänglig

Enbart östrogen, transdermalt 

Divigel 0,5 mg – restnoterad, preliminärt åter i början av februari 


Estradot 25 µg – restnoterad, preliminärt åter i början av maj. 


Lenzetto 1,53 mg/spray – restnoterad, preliminärt åter i slutet av februari

Divigel 1 mg, restnoterad, preliminärt åter i mitten av februari 


Estradot 37,5 µg – restnoterad, preliminärt åter i början av maj. 


Estradot 50 µg – restnoterad, preliminärt åter i början av maj. 


Estrogel 0,75 mg/dos – tillgänglig. 


Lenzetto 1,53 mg/spray (2–3 doser) – restnoterad, preliminärt åter i slutet av februari. 

Divigel 0,5 mg + 1 mg – restnoterade, preliminärt åter i mitten av februari 


Estradot 75 µg – restnoterad, preliminärt åter i början av maj. 


Estradot 100 µg – restnoterad, preliminärt åter i början av maj. 


Estrogel 0,75 mg/dos (2 doser) – tillgänglig. 

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se