Restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

2024-03-15

Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem.

(Nyheten uppdaterad 2024-04-17)

Vid restsituation av ett läkemedel, välj om möjligt läkemedel som återfinns i samma ruta i tabellen nedan. Bedöm annars om patienten kan ha en annan styrka av samma substans/substanser eller om det är aktuellt att byta behandling.

Behandlingsalternativ vid menopausal hormonbehandling 

Behandling

Lågdos östrogen

Medeldos östrogen

Högdos östrogen

Peroral sekventiell  - Novofem – tillgänglig

Trivina – restnoterad, preliminärt åter i slutet på april.

 
Femasekvens – tillgänglig.

Divina Plus – tillgänglig.

Peroral kontinuerlig kombinerad  Eviana 0,5 mg/ 0,1 mg – tillgänglig, ej förmån.

Cliovelle/Activelle/Noresmea – tillgängliga.

Indivina 1 mg/2,5 mg – början av oktober.

Indivina 1 mg/5 mg – tillgänglig

Indivina 2 mg/5 mg – början av oktober.
Transdermal sekventiell    Sequidot – restnoterad, preliminärt åter i mitten av februari  
Transdermal kontinuerlig kombinerad    Estalis – restnoterad, preliminärt åter i början av september.  
Enbart östrogen, peroralt   

Femanest 1 mg – tillgänglig.

 
Progynon 1 mg – tillgänglig

Femanest 2 mg – restnoterad, preliminärt åter i mitten av mars. Finns ännu i lager på vissa apotek i Uppsala stad, använd sök lagerstatus i Fass för information om vilka apotek. 

 
Progynon 2 mg – tillgänglig

Enbart östrogen, transdermalt 

Divigel 0,5 mg – tillgänglig.

Estradot 25 µg - tillgänglig.

Lenzetto 1,53 mg/spray – tillgänglig.

Divigel 1 mg, tillgänglig.

Estradot 37,5 µg – restnoterad, preliminärt åter i början av mars. 

Estradot 50 µg – restnoterad, preliminärt åter i början av mars. 

Estrogel 0,75 mg/dos – restnoterad, preliminärt åter i början av mars. 

Lenzetto 1,53 mg/spray (2–3 doser) – tillgänglig.

Divigel 0,5 mg + 1 mg – restnoterad, preliminärt åter i slutet av februari.

Estradot 75 µg – restnoterad, preliminärt åter i början av mars. 

Estradot 100 µg – restnoterad, preliminärt åter i början av mars. 

Estrogel 0,75 mg/dos (2 doser) – restnoterad, preliminärt åter i början av mars. 

 

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se