Seretide Evohaler Mite restnoterad

2024-06-27

Seretide Evohaler Mite (flutikason + salmeterol), inhalationspray 50 µg/25 µg/dos är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i början av januari -25. 

Behandlingsalternativ för barn över 5 år och vuxna

Direkt utbytbart alternativ saknas. Tillgängligt alternativ inom samma läkemedelsgrupp (inhalationssteroid + långverkande beta-2-receptoragonist) och som hanteras på liknande sätt som Seretide Evohaler Mite är Flutiform (flutikason + formoterol), inhalationsspray 50 µg/5 µg/dos. Flutiform är godkänd för vuxna och barn från 5 år. 

För patient som står på Seretide Evohaler Mite 1 x 2 föreslås byte till Flutiform 1 x 2.  

Till skillnad från salmeterol har formoterol en snabbt insättande effekt, men samtidigt lång effektduration. Därav kan Flutiform även användas vid behov. 

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se