Tandläkarbedövning till barn under 20 kg

2023-12-06

Just nu råder brist på lokalbedövning för dentalt bruk.

Läkemedelsinformationscentralen ULIC har fått följande fråga: 

Folktandvården (FTV) skulle behöva lokalbedövningsalternativ att ge till barn under 20 kg/10 kg. Normalt sett används Citanest Dental Octapressin (prilokain + felypressin) är restnoterat och det finns inga licensalternativ att tillgå. Enligt sida 97 i Tandvårdens läkemedel 2022-2023 (regionuppsala.se) kan Xylocain MED adrenalin ges ner till 10 kg. FTV har således två bekymmer:

1. Vad ska man ge till barn under 20 kg som inte tål adrenalin?
2. Vad ska man ge till barn under 10 kg?

FTV kan få tag på följande produkter:

1. Xylocain (lidokan) MED adrenalin
2. Xylocain (lidokain) UTAN adrenalin
3. Ultracain (artikain) UTAN adrenalin
4. Septocaine (artikain) MED adrenalin
5. Citanest (prilokain) UTAN felypressin

Det finns även Carbocaine (mepivakain UTAN adrenalin) men det har mycket kort duration och anestesin kan därför gå ur under en behandling vilket är extra bekymmersamt för barnpatienter. och frågorna är:

1. Kan man ge något av preparat 2–5 dentalt till barn under 20 kg?
2. Kan man ge något av preparat 1–5 dentalt till barn under 10 kg?

Om det går att ge Xylocain UTAN adrenalin ner till 10 kg, finns det i så fall i självaspirerande ampuller?

För svar, se Lokalbedövning vid tandläkaringrepp för barn under 20 kg (svelic.se)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan