Theralen avregistreras

2020-12-28

Sanofi meddelar att 31/12 2020 kommer Theralen (alimemazin) tablett 5 mg att avregistreras och även Theralen orala droppar 40 mg/ml kommer att försvinna. Orsaken är minskad användning och produktion på global nivå.

Theralen används vid oro, klåda och sömnstörningar. Kvarvarande alimemazin-produkter på marknaden: Alimemazin Evolan kapsel 20 mg, Alimemazin Evolan orala droppar 40 mg/ml samt Alimemazin Orifarm orala droppar 40 mg/ml. Båda dessa orala droppar är utbytbara mot Theralen orala droppar. 

För tabletter 5 mg finns i dagsläget inget likvärdigt alternativ. Orala droppar doseras enkelt i intervall om 10 mg. För patienter som har 5 mg alimemazin per dostillfälle får en individuell bedömning göras, där ett alternativ kan vara droppar (med viss osäkerhet avseende dos). Om byte till alimemazin orala droppar inte är lämpligt föreslås något av följande alternativ.  

Byte till prometazin 5 mg, Lergigan mite med successiv dostitrering till lämplig effekt. Prometazin är inte samma substans som alimemazin, men har liknande indikation. Båda substanserna är fentiazinderivat som tillhör första generationens antihistaminer med sederande egenskaper. Halveringstiden för prometazin är dock längre än för alimemazin (13 timmar jämfört med 5 timmar), vilket kan medföra risk för dagtrötthet. Vid sömnsvårigheter brukar 5–15 (–25) mg 1–2 timmar före sänggående ge tillräcklig effekt och minska risken för kvarstående morgonsömnighet.

Licensförskrivning av Theralene tablett 5 mg, 50 st.

MAH: LABORATOIRE X.O, Frankrike.

Varunummer: 84 22 93.

Pris: AIP* 129 kr (AUP** 176 kr + ev. avgift).

Ledtid: 1 dag (finns i lager hos grossist).

För förskrivning i Cosmic, sök på Theralene under ”Icke godkända läkemedel”. För ytterligare information om licensförskrivning samt detaljerade instruktioner, se Licensläkemedel.

Extemporeförskrivning av Alimemazin kapsel, APL.

Produkten är beställningsbar i styrkorna 2,5 mg, 5 mg respektive 7,5 mg (100 stycken per förpackning). Skicka e-recept till apoteket i vanlig ordning och be därefter patienten kontakta sitt apotek. Det apoteket som kunden går till lägger en beställning till APL som då tillverkar läkemedlet. Normal ledtid är 4–5 arbetsdagar från det att apoteket lägger sin beställning till att läkemedlet finns att hämta ut på apoteket.

Eftersom det rör sig om individuell extempore blir produkten relativt kostsam. Tillverkningskostnaden (AIP*) är 570 kr per förpackning oavsett styrka + orderavgift (AIP*) 380 kr. Vid förskrivning av 100 kapslar blir förmånskostnaden på recept (AUP**) 1015 kr. Hela summan omfattas av läkemedelsförmånen.

För instruktion om förskrivning i Cosmic samt ytterligare information om extemporeförskrivning, se Extemporeläkemedel.

*AIP = apotekens inköpspris.

**AUP = apotekens utförsäljningspris. Beräknas genom att handelsmarginalen läggs till inköpspriset (AIP). Apotekens handelsmarginal för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna (till exempel licensläkemedel) fastställs nationellt av TLV.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan