Antabus 200 mg restanmäld

2024-03-21

Antabus (disulfiram) i styrkan 200 mg är restanmäld och väntas åter i början av augusti.

(Nyhet granskad 2024-06-20)

Vad ska jag förskriva?

  • I första hand ska godkänt läkemedel förskrivas. I dagsläget finns Antabus 200 mg i lager på flera apotek i Uppsala län, se lagerstatus på Fass.se.
  • Antabus i styrkan 400 mg finns tillgänglig i form av parallellimporterad Antabuse.
  • Saknas lämpligt godkänt läkemedel kan licensläkemedel förskrivas. 

För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har en regionövergripande licens för nedanstående produkt. Den gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens. Dock behöver ett nytt recept skrivas, eftersom recept på ett godkänt läkemedel inte är utbytbart mot ett licensläkemedel.

Licensalternativ

Namn: Etiltox, tablett 200 mg, 30 st
Tillståndsinnehavare: L. Molteni & C. Dei F. Lli Alitti Societa’ di esercizio S.P.A.
Land: Italien
Pris: cirka 260 kr.
Ledtid: 1–2 dagar, finns i lager hos distributör.
Referensnummer: 2023670607
Produktinformation: Etilox (disulfiram), tablett 200 mg – italienska (pdf)

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mall för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallen finns referensnummer för licenserna angivet.

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel, Samverkanswebben.

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se)

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se