Tresiba 100 E/ml förfylld injektionspenna restnoterad

2023-06-26

Tresiba 100 E/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (FlexTouch U100) är restnoterad och väntas åter i slutet av 2023.

Tresiba 100 E/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull (Penfill) beräknas vara fortsatt tillgänglig under restperioden. Penfill kan användas i injektionspennan NovoPen 6 eller NovoPen Echo Plus. Vid eventuellt byte krävs nytt recept på både insulin och injektionspenna.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan