Tridepos 70 mg + 500 mg/800 IE avregistrerad

2024-05-02

Tridepos innehållande 70 mg alendronat + 500 mg/800 IE kalcium/kolekalciferol har avregistrerats på grund av vikande efterfrågan på produkten.

Behandlingsalternativ

Förskrivning av bisfosfonat och kalcium + kolekalciferol separat.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan