Att hitta information om restnoterade läkemedel och ersättningsalternativ

2022-12-19

Vi är medvetna om den ökande problematiken kring restnoterade läkemedel samt den tidskrävande uppgift det innebär att hitta tillgängliga alternativ, inklusive licensprodukter. Det finns i dagsläget ingen fullständig sammanställning över tillgängliga ersättningsalternativ, varken nationellt eller lokalt.

Region Uppsala tar för vissa läkemedel fram information om aktuella restnoteringar, inklusive förslag på ersättningspreparat. Dessa nyheter publiceras här och uppdateras kontinuerligt om pågående restsituationer förändras.

På sidan Regionövergripande licenser finns en förteckning över regionövergripande licenser.

På sidan Licensläkemedel hittar du praktisk information om att förskriva läkemedel på licens.

På sidan Restsituationer på Läkemedelsverkets webbplats finns en lista över restanmälda läkemedel, inklusive förslag på godkända ersättningspreparat samt prognos för hur länge restnoteringen kommer att vara. Informationen finns också i Fass och kommer på sikt även att återfinnas i Cosmics läkemedelsmodul. 

Du som är anställd inom Region Uppsala hittar mer information på intranätet under sidan om läkemedel. Här finns en förteckning över sjukhus- och regionövergripande licenser samt produktinformation till licensläkemedlen.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan