Regionövergripande licenser i Region Uppsala

Här finns information om ett urval av Region Uppsalas regionövergripande licenser, som bedöms vara aktuella i öppenvård och primärvård.

Urval av regionövergripande licenser som är aktuella i öppenvård och primärvård.

Till Docplus (Excel)

Regionövergipande licenser som är aktuella inom slutenvården. För att komma åt informationen krävs det att du har behörighet och inloggning.

Se licenserna (Excel)

Licenserna gäller vid beställning på rekvisition för alla sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen. Det betyder att du som läkare inte behöver skapa någon licensmotivering när läkemedlet ordineras och tillhandahålls av sjukvården. I beställningssystemet Agresso behöver du bara använda produktens varunummer för att ApoEx ska kunna identifiera licensen. Privata vårdgivare med avtal med regionen kan få ett hängavtal med ApoEx och beställa via deras beställningsverktyg Care.

En generell licens kan inte användas vid förskrivning på recept. En generell licens är en licens som tillgodoser behovet av licensläkemedel på en klinik eller därmed likvärdig inrättning. För enstaka läkemedel har dock Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd för receptexpediering av icke-godkänt läkemedel med generell licens. Dessa läkemedel är markerade i excel-filen i DocPlus-länken ovan.

Vid receptexpediering behöver apoteket kunna söka fram den generella licensen i KLAS. Om en ordinationsmall i Cosmic används, framgår licensens referensnummer automatiskt på receptet. I ­annat fall måste du som förskrivare ange detta nummer på receptet.

Licenser

Läs mer om förskrivning av licensläkemedel.

Extempore

Läs mer om förskrivning av extemporeläkemedel.

Off label

Läs mer om regler och instruktioner för läkemedelsförskrivning off label.

Produktinformation för licensläkemedel

Samlade produktresuméer (SPC) för licensläkemedel.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)