Regionövergripande licenser i Region Uppsala

Här finns information om regionövergripande generella licenser för läkemedel som bedöms vara aktuella i primärvården.

Licenserna gäller vid beställning på rekvisition för alla sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen. Det betyder att du som läkare inte behöver skapa någon licensmotivering när läkemedlet ordineras och tillhandahålls av sjukvården. I beställningssystemet Agresso behöver du bara använda produktens varunummer för att ApoEx ska kunna identifiera licensen. Privata vårdgivare med avtal med regionen kan få ett hängavtal med ApoEx och beställa via deras beställningsverktyg Care.

En generell licens kan inte användas vid förskrivning på recept. En generell licens är en licens som tillgodoser behovet av licensläkemedel på en klinik eller därmed likvärdig inrättning. För enstaka läkemedel har dock Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd för receptexpediering av icke-godkänt läkemedel med generell licens. Dessa läkemedel är markerade med en asterisk (*) i tabellen.

Vid receptexpediering behöver apoteket kunna söka fram den generella licensen i KLAS. Om en ordinationsmall i Cosmic används, framgår licensens referensnummer automatiskt på receptet. I ­annat fall måste du som förskrivare ange detta nummer på receptet.

Regionövergripande licenser i Region Uppsala

Varunr

Substans

Produktnamn

Tillståndsinnehavare (MAH), godkännandeland

Referens-
nummer

Giltig
t.o.m.

845367 amoxicillin* Amoxicillin Micro Labs, tablett 500 mg Micro Labs GmbH (Tyskland) 2022592237 2023-10-11
846160 amoxicillin* Amoxicilina Ardine tablett 500 mg Laboratorio Reig Jofre (Spanien) 2023650296 2023-05-05
780335 amoxicillin,
klavulansyra*
Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 875 mg/125 mg Micro Labs GmbH (Tyskland) 2023627911 2024-01-04
846249 amoxicillin,
klavulansyra*
Amoxicilline/Clavulaanzuur tablett 500 mg/125 mg Mylan (Nederländerna) 2023650303 2023-05-05
844487,
A14299
ceftibuten* Wincef 400 mg, tablett (10 st.) Celtis ilaç San. ve Tic. A.S. (Turkiet) 2022580016 2023-08-23
842859 cefixim* Suprax 400 mg, tablett, 10 st Odan laboratories ltd (Kanada) 2022569583 2023-06-12

842860

cefixim*

Suprax 100 mg/5 ml, pulver till oral suspension, 1x50 ml

Odan laboratories ltd (Kanada) 2022569602 2023-06-12

773543, 843019, 843614, 844177

diazepam 

Diazepam-Lipuro 5 mg/ml

B. Braun Melsungen AG (Tyskland) 2021510563 2023-12-07

846572

disulfiram*

Etiltox, tablett 200 mg

L Molteni & C Dei F.LLI Alitti Societa di Esercizio SpA 2023670607 2024-08-28

845386

 

fenoximetylpenicillin

Fenoxymethylpenicilline CF,  tablett 250 mg

Centrafarm B.V. (Nederländerna 2023675552 2024-09-20
797392, 846808, 846810

 

fenoximetylpenicillin

Penicillin V Potassium, tablett 250 mg

Aurobindo Pharma (USA)

2023675504 2024-09-21
797393, 846809 fenoximetylpenicillin

Penicillin V Potassium, tablett 500 mg

Aurobindo Pharma (USA)  2023675505 2024-09-21
  isosorbid-
mononitrat

APO-ISMN, depottablett 60 mg

Apotex Inc. (Kanada) 2023 664 663 2024-07-20

845416,
845411

isosorbid-
mononitrat*

IS 5 mono-ratiopharm, depottablett 60 mg

Ratiopharm GmbH (Tyskland)

2023632916

2024-01-30

845432

isosorbid-
mononitrat*

Isomex, depottablett 30 mg

RPH Pharmaceuticals AB (Danmark)

2023630804

2024-01-19

845455

isosorbid-
mononitrat*

Isomex, depottablett 30 mg

RPH Pharmaceuticals AB (Norge)

2023630803

2024-01-26

845664

 

isosorbid-
mononitrat*

Isosorbide Mononitrate

Ingenus Pharmaceuticals (USA)

2023632426

2024-01-27

846537

isosorbid-
mononitrat*

Isosorbide Mononitrate, depottablett 30 mg, 100 st

Aurobindo Pharma USA, USA

2023666037

2024-07-31

846548

isosorbid-
mononitrat*

Isosorbide Mononitrate, depottablett 60 mg, 100 st

Aurobindo Pharma USA, USA

2023666036

2024-07-31

843464

lidokainhydro-
kloridmono-
hydrat, adrenalin

Xylanaest 1 % mit Epinephrin 1:200.000, injektionsvätska, lösning 10 mg/ml + 0,005 mg/ml, 5 x 50 ml

Gebro Pharma GmbH (Österrike)

2023639350

2024-03-02

843457

lidokainhydro-
kloridmono-
hydrat, adrenalin

Xylanaest 1 % mit Epinephrin 1:200.000, injektionsvätska, lösning 10 mg/ml + 0,005 mg/ml, 5 x 5ml

Gebro Pharma GmbH (Österrike)

 2023639350

2024-03-02

844591, 844592

natriumpikosulfat (monohydrat)

Laxoberal, orala droppar, lösning 7,5 mg/ml

A. Natterman & Cie. GmbH (Tyskland)

2023670629

2024-08-29

844080, 8444097   

 

prometazin* 

Prometazin Actavis 

Actavis Group PTC ehf (Danmark)

2023660835 

2023-06-27

844081

prometazin*

Promethazin-neuraxpharm tablett 25 mg

Neuraxpharm Arzneimittel GmbH (Tyskland)

2023672935

2024-09-10

*Särskilt tillstånd för receptexpediering har beviljats.   

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)