Recept och läkemedel till flyktingar från Ukraina

2022-03-21

Läkemedel inom förmånen kan förskrivas och erhållas utan kostnad av flyktingar från Ukraina. När personer som flytt från Ukraina registrerats som asylsökande gäller samma rutiner som för övriga asylsökande.

Det går att skicka e-recept åt patienter som saknar svenskt personnummer men har ett reservnummer i Cosmic (sista siffran är ersatt av en bokstav). Ett sådant recept kan inte skickas till apotekens gemensamma e-receptbrevlåda utan måste skickas till ett specifikt apotek, som väljs i listan. Förskrivaren måste alltså komma överens med patienten om vilket apotek patienten ska hämta ut läkemedlen på.

I doseringsfältet på receptblankett eller e-recept anges ”Flykting från Ukraina - betalas av Region Uppsala”.

Relaterad information

Kontakt