Rekommenderade läkemedel för barn

Framtaget av Läkemedelskommittéerna i Uppsala–Örebroregionen.

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022 som pdf här.

Listan som pdf

Läs Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022 som pdf här. (Optimerad för utskrift. För tillgänglighetsanpassad version hänvisas till texten i html-format på denna sida.)

Ändringar sedan tryckning

”Rekommenderade läkemedel för barn” genomgår revision vartannat år. Viktiga ändringar kan dock göras dessförinnan och görs då endast i den digitala versionen av skriften. Här publiceras listan över ändringar som gjorts.

Barn och läkemedel

Läs mer om generella aspekter av läkemedelsbehandling till barn.

Licenser, extempore, off-label

Läs mer om speciella läkemedelstyper samt förskrivning off -label här.