Rekommenderade läkemedel för barn

Framtaget av Läkemedelskommittéerna i Uppsala–Örebroregionen.

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024 som i Docplus. 

Barn och läkemedel

Läs mer om generella aspekter av läkemedelsbehandling till barn.

Licenser, extempore, off-label

Läs mer om speciella läkemedelstyper samt förskrivning off -label här.