Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre

Lämpliga och olämpliga läkemedel till de mest sjuka och sköra äldre. Framtaget av läkemedelskommittéerna i regionerna Dalarna, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland och Örebro.

Maila lakemedel@regionuppsala.se för beställning av tryckta exemplar.

Syfte och definition

Här finns rekommendationernas målsättning och bakgrund samt definition av patientgruppen.

Att tänka på

Att tänka på när du träffar en äldre skör patient

Äldre och läkemedel

Läs mer om generella aspekter av läkemedelsbehandling till äldre.

Sväljsvårigheter och läkemedel

Läs mer om vilka läkemedel som får krossas.

Listan som pdf

Läs Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre som pdf här. Optimerad för utskrift. För tillgänglighetsanpassad version hänvisas till texten i html-format på denna sida.