Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre

Lämpliga och olämpliga läkemedel till de mest sjuka och sköra äldre. Framtaget av Regional Samverkansgrupp Läkemedel i Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion samt Läkemedelskommittéerna i Region Jönköpings Län, Region Kalmar Län och Region Västernorrland.  

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Läkemedelsbehandling av mest sjuka och sköra äldre som pdf här.

Listan som pdf

Läs Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre som pdf här. (Optimerad för utskrift. För tillgänglighetsanpassad version hänvisas till texten i html-format på denna sida.)

Syfte och definition

Här finns rekommendationernas målsättning och bakgrund samt definition av patientgruppen.

Att tänka på

Att tänka på när du träffar en äldre skör patient

Äldre och läkemedel

Läs mer om generella aspekter av läkemedelsbehandling till äldre.

Sväljsvårigheter och läkemedel

Läs mer om vilka läkemedel som får krossas.